Erkekte Genital Siğil (HPV) Nasıl Tedavi Edilir?

HPV insanlara genellikle cinsel yolla bulaşan, genital bölgede siğil ya da rahim ağzında kanser yapabilen bir virüstür. Erkeklerde ortaya çıkan genital bölge siğilleri, kadınlardaki ile aynıdır ve tedavisi de farklılık göstermez. Eğer bağışıklığı çok güçlü ise, kendisinde belirtiler ortaya çıkmadan kalabilir. Fakat bu haliyle başkalarına hastalığı bulaştırabilecek durumdadır. Bir erkek yüksek oranda taşıyıcı olmaktadır. Bu, kendisinde hiçbir belirti bulunmazken, başkalarına hastalığı bulaştırabileceği anlamına gelir.

Çok seyrek olarak da olsa, penis derisinde kanser benzeri değişikliklerin olabileceği bildirilmiştir. Taşıyıcılık kişiye bir zarar vermemekle birlikte, durumlarından habersiz erkekler yüzünden cinsel yolla çevreye yayılmaktadır. Penis derisi örnek almak için çok kalın olduğundan ve alınan örnekler yanlış olarak negatif çıktığından, ne yazık ki sağlıklı bir tanı yöntemi yoktur.
Sonuç olarak, HPV ile enfekte kadınların erkek partnerlerinin yarısından fazlası enfekte olduğundan ve HPV cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalık olup, kadınlarda serviks neoplazisi için bir risk faktorü olduğundan, çiftlerin birlikte değerlendirilip tedavi edilmeleri ve hastaların tedavi bitiminden itibaren en az bir yıl süreyle üç ayda bir kontrol edilmeleri gerektiği kanısındayız.

HPV, Genital Siğil Erkeklerde Ne Kadar Yaygındır?

Genital human papillomavirüs (HPV) enfeksiyonu (condylomata acuminata) cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalıklardan birisidir Amerika Birleşik Devletleri’nde cinsel yolla geçen hastalıklar sıralamasında klamidya ve trikomonastan sonra üçüncü sırada, viral hastalıklar ara sında ise birinci sıradadır Gerçek insidansı bilinmemekle birlikte dünyada her yıl 30 milyon yeni vaka tanısı konulduğu tahmin edilmektedir.Aktif cinsel dönemdeki genç kadınlarda (18-25 yaşlarında) HPV enfeksiyonu sıklığı %55 civarında olduğu tespit edilmiştir Ülkemizde ise HPV sıklığı hakkında sağlıklı bir istatistiksel bilgi mevcut değildir.

Son yıllarda HPV’lerin bazı tipleri ile (özellikle tip 16 ve 18) kadınlarda servikal neoplazi (rahim ağzı kanseri) gelişimi arasında güçlü bir ilişki olduğunu götseren birçok epidemiyolojik ve deneysel çalışma yapılmıştır .HPV enfeksiyonun yaygınlığı ve serviks kanserinde majör risk faktörü olması nedeniyle, virüs taşıyıcısı olabilecek cinsel partnerlerde yani erkeklerde enfeksiyonun seyri ve tedavisi dikkatleri çekmiştir. HPV enfeksiyonu olan kadınların erkek partnerlerinde yapılan tarama çalışmalarında %24-80 oranında HPV enfeksiyonu tespit edildiği bildirilmiştir.

Enfekte partnerler , yani HPV virüsü barındıran erkekler virüs için bir rezerv,depo görevi yaparlar. Bunlar tedavi edilmedikleri sürece kadınlarda reenfeksiyon ( enfeksiyonun tekrar alınması) ihtimali arttığından, etkin tedavi sağlayabilmek ve nüksleri önleyebilmek için hastaların seksüel partnerleri ile birlikte değerlendirilip tedavi edilmeleri gerekmektedir.

Erkeklerde Genital Siğil, Kondilom En Çok Hangi Bölgede Görülür?

Human papillomavirüsünün 70’in üzerinde tipi tanımlanmış olup bunların yaklaşık 30 tanesi anogenital (makat ve genital bölge alanı) bölgeye yatkınlık göstermektedir. Erkekte en sık prepusyum (sünnet derisi) , frenulum ve koronal sulkusta (benisin uç-baş kısmındaki oluk)yerleşir. Tek bir lezyon görülebileceği gibi tüm genital bölgeye yayılmış çok sayıda lezyon da olabilir.Erkeklerde ayrıca makat ,anüs etrafında da sıklıkla gözlenmekte olup buradan bağırsağın son kısmına da yayılmaktadır.

Erkekte Görülen Genital Siğilerin Yapısı ve Görüntüsü Ne Şekildedir?

Lezyonlar genellikle 2-10 mm. çapındadır. HPV enfeksiyonu klasik formu olan kondiloma aküminata lezyonlarında %70-95 oranında HPV tip 6 ve 11 olduğu ve onkojenik tiplerin (kanserojen tiplerin) daha az olduğu bildirilirken subklinik lezyonda ise genellikle onkojenik HPV alt tiplerinin (tip 16 ve 18) bulunduğu bildirilmiştir

Genital Siğil Bulunmayan Fakat HPV taşıyıcısı Olduğu Şüphelinelen Erkeklerde Tanı Nasıl Konulur?

Klasik HPV enfeksiyonu (karnabahar benzeri lezyonlar) kolayca tanınırken subklinik lezyonlar (belirti vermeyen) %5 asetik asit ve büyüteç altında inceleme ile belirlenebilir. Ancak asetik asit testi spesifik değildir, her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Enfeksiyon, enflamasyon, dermatit gibi lezyonlarda aseto-white testi %48-67 oranında yalancı pozitif olabildiği gibi %10-30 oranında yalancı negatif de olabilir.Kesin tanı için biyopsi gerekir. Ancak benign- iyi huylu görüşlü, tipik, nonpigmente ve renk değişimi olmayan lezyonlarda biyopsi yapılmayabilir. Yaşlı erkeklerde penil intraepitelyal neoplazi veya kanseri ayırt etmek için biyopsi mutlaka yapılmalıdır.

Günümüzde yeni yeni uygulanmaya başlayan bir tanı yöntemi ise Türkiye’de de kullabilinen “micro array chip”ler ile tanıdır ve kesine yakın bir sonuç almak mümkün. Bu sistem HPV tiplerinin en sık görülen ve kanser oluşmasına sebep olan çeşitlerini otomatik olarak saptar. “Micro array chip” yöntemi erkeklerde de kullanılabilmekte ve bu testlerin sonuçlarını almak için 4-7 gün beklemek gerekmektedir. Bu test bazı uzmanlaşmış laboratuarlarda ülkemizde de yapılabilmektedir.

Genital Siğil, HPV Erkeklerde Ne Şekilde Bulaşır?

HPV enfeksiyonu en sık cinsel ilişki sırasında bulaşır. Son 40 yılda bu hastalığın görülme oranının giderek arttı ğını gösteren bir çok rapor vardır. HPV enfeksiyonu ile ilgili en önemli risk faktörleri yaş ve seksüel partner sayısıdır. Hastalık en çok aktif cinsel dönemde görülür.. Ley ve ark. Amerikada yaptıkları bir çalışmada 22-23 yaşındaki kadınlarda %55, 30-50 yaşlar arasında %32 oranında HPV enfeksiyonu görüldüğünü bildirmişlerdir .Partner sayısı ile HPV enfeksiyonu sıklığı arasında ilişki olduğunu söyleyenlerin yanında hiç ilişki olmadığını iddia edenler de vardır . Hatta Ley ve ark. hiç cinsel ilişkisi olmayan kadınlarda dahi %20 oranında HPV enfeksiyonu saptadıklarını bildirmişlerdir. Enfekte kadınların erkek partnerlerinde asetik asit testi ve penoskopi ile %40-50 oranında HPV ile ilgili lezyon gösterilmiştir.

HPV enfeksiyonu erkeklerde en fazla prepusyuma (sünnet derisi) yerleştiği için sünnetlilerde (sirkumsizyon) HPV görülme olasılığı daha düşüktür. Türkiye’de kadınlarda HPV enfeksiyonu sıklığı hakkında bir bilgimiz yok, ancak çok eşliliğin batı toplumuna göre daha az olması ve erkeklerde sünnetin koruyucu etkisi nedeniyle bu oranın daha az olması beklenmektedir.

Genital Siğil HPV Erkekte Kansere Yol açar Mı?

Genital HPV enfeksiyonu ile genital malignite arasında yakın ilişki vardır. HPV tip 16 erkekte skrotal kanserlerde( skrotum, torba kanseri) de tespit edilmiştir.penis kanserine de sebep olduğu bilinmektedir. Erkek üretrasında da virüs bulunabildiğinden, mesane kanserlerinde etyolojik ajan olarak araştırılmış, ancak HPV’nin mesane kanseri yapmadığı görülmüştür. Erkeklerde penis kanserine yol açabilen HPV ayrıca makat bölgesi civarında yerleştiğinde, makat ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektum bölgesinde kansere de sebep olabilmektedir. Bunun dışında HPV, özellikle oral seks yoluyla erkeklerde damar, geniz, bademcik, dil, gırtlak kanseri ve bazı durumlarda yemek borusu kanserine de neden olduğu da bir gerçektir.

Erkeklerde Genital Bölge Ve Penisteki Siğiller Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavi şekli lezyonların yerine, sayısına, büyüklüğüne, hastanın uyumuna ve ağrı eşiğine göre değişebilir. Genellikle büyük ve üçten fazla lezyonu olanlara cerrahi eksizyon,yakma, lazer veya kriyoterapi uygulanırken daha az sayıda ve küçük lezyonlar ile subklinik lezyonlara trikloroasetik asit (TCA) uygulanmaktadır. Tedavi edilen erkeklerin %10-20’sinde ilk 6 ay içerisinde nüks görüle bileceğini bilinmektedir. Özetle erkekte genital siil tedavisinde seçenekler;

1)Podofilotoksin %0,5 solüsyon

2)Bikloroasetik veya trikloroasetik asit %35-85

3) Liquid nitrojen ile krioterapi

4)Elektrofulgurasyon

5) CO2 Laser

6) İmmiquimod %5 krem.

Erkeklerden Olan Bulaşıcılıktan Korunmak İçin Prezervatif Yeterli Midir?

Cinsel yolla bulaşan HPV’den korunmak için sadece prezervatif kullanmak genellikle yeterli olmamktadır. Çünkü virüs, cinsel ilişki sırasında temas eden bütün cilt bölgelerinden bulaşabilmektedir. Ayrıca virüsün bulaşması için tam bir cinsel ilişki yaşamakta gerekmemektedir, genital bölgeye yakın kasık arasında virüs taşıyan bir kişi başka bir kişinin dış genital bölgesiyle sürtünme yolu ile temas etmesi halinde de virüs ciltten cilde geçebilmektedir. Fakat yinede prezervatif kullanımı HPV den korunma için vazgeçilmez ve şu anda en iyi yöntemdir.

Erkeklere HPV Genital Siğil Aşısı Yapılmaktamıdır?

Hayır, şu anda sadece kadınlar aşı programında yararlanabilmektedirler. Yeni aşı çalışmaları da devam etmektedir.

GEÇİÇEK....

merhabalar arkadaşlar benim hem yüzümde hemde penisimde siğillerim var bir ay önce dermatolojiye gittim bayan doktora sadece yüzümü gösterdim yaygın olarak siğil başlangıcı dedi toplu ignenin başı kadar büyüklükte idi siğillerim. yazacagim iki ilaçida hiç aksatmadan 1 ay boyunca kullandım 2 kere de kontrole gittim .şimdi onladan eser bile yok, yüzümde ne iz kaldi nede siğiller 1 ay boyunca baş gösterdi .verdigi ilaçlar asitli krem ve merhem birazdan yazıcagım ilaçları siz arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum ben kurtuldum inşallah sizde kurtulursunuz yüzümü gecirdi penistekileri de geçirirmi diye kullanmaya başladım tedavi aşamasındayım inşallah oda geçeçek sıkıntıdan kafamda saç kıran dahi çıktı fazla kafaya takmamak lazım... MADECASSOL MERHEM (GÜNDE 2 DEFA) ilk başlarda yakıcak ve kızarıcak sadece siğillerin üstüne sürün fazla yaymayın.bir diger ilaç ise ACNELYSE KREM (GÜNDE 1 DEFA ) yine aynı şekilde kullanın bu kremdede ölü derinin siğille birlikte nasıl soyulup yok oldugunu göreceksiniz egerki çok yakıyor ise ki yakıcaktırda bepanthen plus takviye yapabilirsiniz kızarıklıgı ve yanık hissini alıcaktır. ŞİMDİDEN BÜTÜN ARKADAŞLARIMA GEÇMİŞ OLSUN....

siğil

öncelikle tarif için çok teşekürler bundan seneler önce kız arkadasımla ilişkiye girdikten sonra ayalarımda penisimde sivilceye benzer şeyler gördüm hpv olduğunu bilmiyordum ve geçer sandım geçti meğer kaybolmuş bu olay 6 sene önce olmuştu ve 2 sene önce nüksetti şu anda penisimde iğne ucu bùyüklüğunde ve ust deride büyük bi kaç tane var. Aradan bu kadar sene geçmesi kanser gibi kasık fıtığı yada üreme yollarında bi rahatsızlığa neden olurmu. Son yıllarda çok zor zamanlar geçiriyorum lütfen bi yol gösterin.

geçiyor

ben bunda 8 sene önce hpv yakalandım, cinsel bölgemde haftada ortalama 10-15 yeni siğilim çıkıyordu. doktora gittim 3 defa büyük siğilleri yaktırdım fakat gene çıktılar. başka bir doktora gittim yakmak bir tedavi değil dedi bana A..... isminde bir krem verdi. Ağır bir ilaç zorlanarak 2 kutu kullandım sonra birdaha siğil problemim olmadı. içki, sigara, kafein kullanmaz, düzenli uyku uyursanız ilaç daha çabuk etki ediyor.

nedir bu ilaç söyle de

nedir bu ilaç söyle de millet fayda bulsun sana dua etsin

ilacın ismi ne?

arkadasım A... yazmıssın bırakmıssın tam adını verde herkes yararlanmıs olsun bari.

hpv genital siğil

arkadaşlar kim ne derse desin benim denemediğim bir şey kalmadı gnt siğil tem i tek geçerim.allah razı olsun

hastalık

Arkadaslar bu hastalık bendede vardı kullandıgım bıtkısel ılac sayesınde tamamen gectı ve bırdaha cıkmadı

Sizin kullandiginiz bitkisel

Sizin kullandiginiz bitkisel ilaclar nedir bizimlede paylasabilirmisin.

Arkadaşım o kadarını

Arkadaşım o kadarını yazmışsın kullandığın ilacı da yaz da bari insanlar faydalansın.

Bitkisel ilac normal krem

Bitkisel ilac normal krem dimi

hpv

Arkadaslar

Selam arkadaşlar

Selam arkadaşlar yorumlrınızı okusum.bende bugun ykma işlemi için gittim ve yaktırdım 15 gun sonra tekrra gıdıcem uarım yakın zamanda biter ve eski gunlerıme donerım.Bi arkadaşında deiği gibi kızlarla bırlıkte olurken utanmıyosan doktordan hiç utanma derım.şimdiye kadar muayeneyle beraber toplam 3 kadn doktora gösterdım :D bunda utanılacak bişey yok hiçbişey sağlığından onemli değililerde daha kotu olmasını ıstemıyorsanız acilen doktora başvurmanız gerekıyor.yakma işlemini soylım sprey gıbı bişey sıkılıyor dondurucu etkılı ve acımıyor bıle dıyebılırım.toplamda 5 dk bıle surmuyoo bu işlem ve gunluk yaşantınıza donuyosunuz.hatta ben gıtmeden genetik bolgemdekı kaşıntıyı bıle bugunden ıtıbaren geçirdi diyebılırım.EN YAKIN ZAMANDA BİR DOKTORA GİDİN utanmayın arkadaşlar.

Hangi hastanede yaptırdın..

Hangi hastanede yaptırdın.. Tasiye edebileceğin bir yer varmı? ortalama fiyatlar nedir?

sıkıntılı bı hastalık ınsanın dırencıyle oynuyor resmen

arkadas okadar formul yazmısın ıyı hosta kesın cozummu bu 1 ay sonra yıne pörtlemesın vucut dırencı dustugu an yıne cıkmıycagından emınmısın cunku vucut dırencını nekadar yuksek tutarsan tut elbet yorgunluk olunca dusecektır hep dırenclı olmak mumkun degılkı ınsanları bırazdaha bılgılendır

Direncini korumak sana bağlı hpv ye değil

vucut direncinizi daima korumak zorundasiniz. Eger erkekseniz tavsitem budy bulding spiruna baslayin ve beslenme lustelerini gorun. onlarda vucut direncinin dusmesi olgusu beyinlerinden silinmis. uyku cinsellik yeme icme eglence hepsi bir duzen icersinde isliyor ve vucutlarina bunu bunu ogretmisler . hastalanmazlar yorulmazlar . bagisiklik sistemi oyle bir duzene girmis ki hic bir hastakik o bunyeye girmeye cesaret edemiyor. zaten vuruslerin yer edinmesinin ve bizi zor duruma sokmasinin sebebi kvucudumuza ve bunyemize gerekli ozeni gostermedigimizden. sadece yeme icme yeterli degil. vucunu tanimak ve onu egitmek bagsikligi maksimum duzeye cikarmak bir emek sabir ve azim ister. sistem lokomatif gibi islemeleki hic bir zaman seni yorgunlka .alsilkl.e karsikarsiya birakmhasin . Hpv sadece bir deri hastaligi ya bobrek mide bagirsak kan damar hastaliklariba yakalanip yatalak olan bacagi kesilen beyninde tumor okusan hastalikkar olsaydi nokurdu. Sadece hpv yok yeryuzunde milyonlarca hastakik . mijrop irganizmalar var. En basiti Hİv olumcul bir hastakik ve kim bilir daha neler vqr bilmrdigimiz. ya da yeni cijacak okan vurusler. Ortacagda veba hastalugi cijtiginda avrupanin ucte bir ini oldurdu ve caresi yoktu.

HPV

Merhabalar,
öncelikle Allah razı olsun formülünüzü uyguladım ve daha 2. hafta dolmadan nerdeyse hepsinden kurtuldum, yanlız birşey var ki başıma gelen belirtilmemiş, gece yatarken ne kadar pamuk ve sirke kullanılcagını kafama gore yaptım ve koca bir pamugu penisimin başlangıç olan bolgesınde etrafına doladım ve bantladım çünkü arka kısımlarında da siğil vardı. 3 gun sonra arka kısmında yanık bölge oluştu. demekki sirke penisin derisine zarar verebiliyormuş. Siğil çıkan yerlere zarar vermiyor. Ama formül harika ve sirkenin ne kadar şifalı olduğunu birkez daha gördüm.
Teşekkürler.

hpv virüsü

kardesim selam, formulu uyguladıktan sonra gectiğini söylemissin, acaba size ulasma sansım varmı.bendede böyle bi hjastalık cıktı ve hala yaktırmadım, lütfen yardımcı olursanız cok sevinirim, dunyam karardı birden

HPV vürüsünden kurtulma formülü

1.HPV vürüsü kana ve hüvreye bulaşan bir vürüs değildir. Derinin altına gizlenen ve orada kendine yaşam alanı oluşturan , duruma göre hastanın direncine göre bir süre orada var olan bir vürüstür. Bu iyi bir haber demektir. Yani bu vürüsten kurtulmak mümkün .
2. HPV tedavileri kesin sonuç vermiyor, bir süre sonra tekrarlıyor. İlaç, yakma, dondurma vs.
3. HPV Kişiyi psikolojik olarak etkiliyor, halsizlik, yorgunluk, karamsarlık, ruhsal çöküntü, cinsel isteksizlik, yaşam kalitesini düşürmek gibi.
4. Bu vürüs deneyimlerimden ve yaşadıklarımdan tanıdığım kadarıyla inatçı ve sinsi bir vürüs. Önce sizin psikolojinizi bozuyor, ruh halinizi etkiliyor ve sonra sizin zayıf anınızda tomurcuklarını derinin üzerine gönderiyor.
5. Genital bölgeleriniz kaşınır bu siğilin tomurcuk vermeye başladığının habercisi , sakın kaşımayın ilgi göstermeyin kaşırsanız çıkmasını ve yayılmasını hızlandırırsınız.Küçük bir çocucuğun başını okşarsanız şimarır bu siğillerde böyledir , şimartmayın onları.

Çünkü o bizim düşmanımız siğile neden olan vürüs yani, düşmanımızla savaşacağız ve kazanacağız. Biz daha inatçı olacağız, güçlü olacağız. Aşağıdaki besinler bize psikolojik güç, ruhsal güç ve bedensel güç, ayrıca vürüslerle mücadele etmek için hücrelerimize gerekli cephaneyi sağlayacaktır.

Bu vürüsü nasıl yeneceğinizi size açıklıyorum. Kağıt kalem alın ve bu aşamaları aynen uygulayın. Yoksa başta da değim gibi, yakma, dondurma, ilaç vs. bu vürüse çözüm olmuyor.

Bu hastalığa hem içten hem dıştan saldıracağız. Yani tüm bağlantılarını imha edeceğiz . Şöyle ;

AŞAMA 1 . BESLENME ve İKSİR aşaması :

A) İKSİR : Ama beslenmeye başlamadan önce yapmanız gereken çok önemli bir şey var. SAbah aç karnına 1,5 Tatlı kaşığı Elma sirkesi, Bir Kaşık Limon suyu , 1 -2 çay kaşığı balı sıcak kaynamış bir bardak suda karıştıruın ve ılışmasını bekleyin. Bu karışımı Haftada 3 kez aç karnına kahvaltıdan en az 30 dk önce içmeniz gerekiyor. Çünkü ; bu karışımın mide, bağırsakl, solunum yolları , organlarında yer etmiş bakteri, mikrop, toksin, ölü hücre, enfeksiyon mikropları gibi zararlı maddeleri yok etmemizi ve vücudumuzdan atmamızı sağlayacaktır. Bu karışımı haftada 1. hafta haftada 3 defa yapın 2. hafta 2 defa 3. hafta 2 defa 4 hafta da 1 defa uyguluyoruz.

B) BESLENME : Sabah yumurta , peynir, bal, süt, çay , zeytin yağlı ve limonlu zeytin. Kahvaltıdan sonra 2 -3 yaprak marul ( HPV ye karşı koyduğu için B vitaminleri kombinesi ve demir, çinko gibi mineraller içerir.)

Kahvaltıdan sonra 1 tatlı kaşığı pekmez .

Öğlen : Prinç pilavı, tavuk , bol zeytin yağlı salata, ayran ( Zeytin yağı HPV nin en etkili düşmanıdır. HPV yi kovmada etkili olacaktır. )

Akşam:Dardanel ton, salata

Yatmadan önce : Fındık, fıstık , ceviz den birisini yiyin.

Gün içinde de ara atıştırmalıklar : Günde en az 2 adet kırmızı elma.Fındıklı , fıstıklı cevizli , incirli , susamlı enerji yiyecekleri var. küçük paketlerde satılır marketlerde bulunur .

AŞAMA 2 . UYGULAMA İÇİN HAZIRLIK :

1. Markete gidin bir adet Fersan Elma sirkesi alın , 1 Tane kolonya , bir tane de tabanca fısfıslı camsil.

2. Camsili boşaltın ve kutuyu sıcak suyla ve sabunlu suyla iyice yıkayın kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra Fersan elma sirkesini içine doldurun .

3. Genital bölgenizdeki kılları tüyleri cildsi tahriş etmeden silleri kanatmadan temizleyin. Eğer kesik ve ya yara izi kalırsa uygulamada canınız çok yanar. Onedenle siğilli bölgelerdeki kılları makasla vs alın üzerinden almanız yeterli olur.

AŞAMA 3 . UYGULAMA 1

Banyoya girin önce genital bölgelerinizi yani cinsel organlarınızı sabunla yıkayın ve kurulayın. (Dikkat : Her yıkamadan sonra kurulamayı sakın unutmayın. Yoksa uygulama işe yaramaz .Çünkü; su asitik maddelerin etkisini azaltır böylelikle ıslak böyleye uyguladığınız sirkenin etkisi azalır.)
Kuruladıktan sonra penisinizin ucundan tutun penisin köküne ve çevresine yani kılları traş ettiğimiz bölgeye de ve testisler dahil testislerin alt kısmına yani anüse yakın yere kadar fısfıslayın , eğer anüs bölgenizde de varsa siğil, önce fısfısı elinize sıkın sonra anüsün sadece kenarlarına elinizle yayın ( sadece kenarlarına yani organa değil.) iyice fısfısladıktan sonra bol bir eşofman giyin kilot vs giymeyin sadece bol eşofman . 30 DK bekleyin

UYGULAMA 2

30 dk bekledikten sonra banyoya tekrar girin ve genital bölgelerinizi yine sabunla yıkayın ve bolca yıkayın sıcak su değil mümkünse dayananildiğiniz kadar soğuk su tutun . Tekrar kurulanın ve aynı ilemi , yani elma sirkesini yine penisinin kenarlarını testislerinizi ve altını kıl , penis dip bölgesi kılların çıktığı bölge çevresi yine fısfıslayın tekrar 30 dk bekleyin . sonra yine banyoda sabunla yıkayın kurulayın ve tekrar bu şekilde 4 kez uyguluyoruz.

UYGULAMA 3 işlemler bittikten sonra yıkanıp kurulandıktan sonra temiz yeni yıkanmış iç çamaşırı giyiyoruz ve işlem yapılan bölgelere anüs hariç kolonya uyguluyoruz .

Gece yatarken siğillerin üzerine elma sirkeli pamuk bantlıyoruz . ve sabaha kadar onlarla uyuyoruz. Sabah kalkınca tekrar yıkıyoruz sabunla. Bu süreç en az 5 gün buyunca yapılmalı.

Bu arada fısfıs işlemini yaptıktan sonra 3 gün bekliyoruz ama siğilin üzerine elma sirkeli pamuk koymaya 5 gün buyunca hergün devam ediyoruz yani 1.2.3.4.5 gün gece yatarken pamuk koymaya devam ediyoruz.

3 gün sonra yine fısfısa başlıyoruz sabunla, kurula, fısfısla 4 kez

Ve yine 3 gün bekliyoruz . 3 gün sonra yine aynı işlem ama 4 değil sadece bir kez yapıyoruz.

1 hafta sonra yine 1 kez yapıyoruz.

NOT: Pamuklu işlemden sonra 2-3 gün sonra siğillerin siyahlaştığı ve küçüldüğü görülür hatta kabuk bağlar sakın oynamayın ve yolmayın bırakın öyle kalsın , çünkü o kendiğilinden yok olacak siyak bir deri kalacak ve o deri de kendi kendini atacak .

UYGULAMANIN BİLİMSEL AÇIKLAMASI ŞÖYLE : Elma sirkesi içerisinde bulunan bağzı asitik maddeler mevcut ve bu asitik maddeler insan tenine zarar verecek düzeyde değiller, böylelikle bu asitik madde derinin gözle görülmeyen tabakasını geçerek direk deri altına hızlı bir şekilde nüfuz ederek HPV vürüsünün yaşam alanına ulaşıyor ve orada bu vürüsü yok ediyor . Elma sirkesinin mucizevi formülü deriyi koruyor ve zararlı maddelerden temizliyor . Ortada bir kalıntı bırakmıyor. HPV deri altına yerleşen bir vürüs olduğundan Elma sirkesi işi deri altında bitiriyor. Siğiller ise vürüsün çiçekleri gibi bişey yani.

VETTUROL gibi ilaçlar HPV vürüsünün yaşam alanına değil sadece siğile mudahale ediyor ve sonucunda siğil geçiyor ama HPV deri altında , gözle görülmeyen bir noktada hiç siğille alakası olmayan bir bölgede varlığını sürdürüyor ve sizin VETTUROL ile yok ettiğiniz siğilin yerine ya da yanında başkaları çıkıyor. Ayrıca cildiniz kanıyor, yara oluyor doktor merhem veriyor yaranın iyileşmesi için ve o merhem de vürüsü besliyor siz farkında olmadan. çünkü merhemin iyileştirici özelliği var,yarayı iyileştirmesi için içeriğinde bir takım besleyici maddeler var bu da vürüse besin kaynağı oluyor. Yakma ve dondurma işlemi ise saeece siğil odaklı bir tedavi, bu nedenle vürüsün yaşam alanına mudahale etmekte yetersiz kalıyor.

ÖNEMLİ : Bu vürüs inatçı inatçılık seviyesi kişiden kişiye değişiyor, size tavsiyem siz daha inatçı olun, olumlu düşünün mesela uygulamalara geçerken sen görürsün HPV şimdi vs. kendinizi ve bilinç altınıza telkinler gönderin.

Ve size geçmiş olsun diyorum , artık bundan sonra daha temkinli olun. Şayet olduki bu vürüs nadirende olsa tekrar görülürse hiç çekinmeden işleme devam edin. Muhtemelen o son kalıntı olabilir . Ama genelde yaptığım uzun araştırmalar ve deneyim sonucunda tekrarlama olasığı yok.

Umarım bu yazımla bir çok kişiyi aydınlatmışımdır. Ve Bu vürüsten kurtulmalarına yardımcı olmuşumdur.Sizler de çevrenizde böyle bir vaka ya maruz kalan kişilere bu yöntemleri uygulamalarında yardımcı olun. Hepimiz insanoğluyuz hepimiz biriz.

Teşekkürler

Teşekkürler dostum allah razı olsun

Teşekkürler kurtuldum

Merhaba bende bu siğilerle Nasıl başa çıkacağımı
Bilmiyordum başlarda evli ve bir çocuk babasıyım
Bu konu beni çok rahatsız etmeye başladı ve denemesinin
Şey kalamadı sünet derisi dediğimiz yerde baya çoğalmaya başladı
Ve diyebilirim ki gerçekten 30 A yakın türedi
Sürekli araştırma içerisindeydim ama Allah'a çok şükür
Aradığım formülü bu arkadaşta buldum ve dediklerini aynen
Uyguladım ve size yemin ederim ki çok az kaldı diye bilirim ki
3 tane felan onlarda çok küçük tedavi 4 günde başarıya ulaştı
Ve bu bilgiyi paylaşan arkadaşın sayfasını kaybettim ama şimdi buldum
Sadece teşekkür değil minetarım bu kişiye beni bu berbat
İleten kurtardığı için size tavsiyem bu kardeşimizin dedikleri şeyleri
Bire bir uygulayın eğer kesin çözüme ulaşmazsanız ben hiç birşey bilmiyorum
Öyle doktorla lazer le uğraşıp hem Zaman kaybı Hemde paranızı çöpe atmayın tekrar tekrar teşekkür ederim Allah senden razı olsun ..,

Selamlar. Öncelikle formülün

Selamlar. Öncelikle formülün için çok teşekkürler. Yakın zamanda farkettiğim büyük siilimi kuruttu. Ancak detaylı baktığım zaman tüm testislerimde ve penisimde çok çok küçük siiler var. Bunlara da mı aynı işlemi yapmalıyım. Yani gece yatarken sirkeli pamuk işlemini devamlı mı yapmalıyım? Çünkü tüm testisimde ve penisimde çok küçük anca flaşlı fotoğrafla görünen siiller var. Görüntü gerçekten korkunç. Büyük siili yendim küçükler nasıl geçecek??

KESİNLİKLE UYGULAYIN!!!

Merhabalar. Öncelikle bu çözümü buraya yazan kişiden Allah milyonlarca kez razı olsun. Şimdi gelelim başıma gelen bu çok zor şeye. Önceden birlikte olmadığım bi kızla bir gece boyunca birlikte oldum(korunmadan). Sonraki gün evime geldim ve ne zaman bilmiyorum çok yakın tarihte duştan çıktığımda penisimin üstünde 3 tane yanyana sivilce zannettiğim şeyleri gördüm. Önemsemedim tatile gittim, Hiç değime olmuyrmuş gibi geldi ancak farkettim ki büyüyorlar ve çoğalıyorlar. Hatta etek traşı olurken bi çok farklı bölgede kanama olduğunu ve bunlardan olduğu fark ettim. Sonra araştırmaya başladım, okudum. Okudukça korktum. İşin en kötü tarafı da kız arkadaşımın gelmesine 25 gün vardı. (öğrenci hayatı). Herneyse daha sonra bu formülü buldum. Uygulamaya da başladım. Hatta uygulamadan önce doktora gittim, ilk gittiğim cildiyeci ben durumu izah ederken yüzünü ekşitti daha sonra görünce "bunlar ben, HVP değiller" dedi. Az vardı o zaman 8 9 tane ufak ufak ama bana çok saçma gelmişti ben olması. (Neden bir anda, farklı biriyle birlikte olduktan sonraki günlerde çıksın ki) hiç durmadan başka doktora gittim aynen anlattım sonra gösterdim ve kara haberi verdi, bu HVP dedi. Dahası durumu izah ettim kız arkadaşını kanser yapabilir, bulaşabilir ve 15 günde geçmez dedi. Hemen nolur nolmaz diye kan testi verdi(HIV; HEPATİT VS) cinsel yolla bulaşabilecek hastalıklar için. Arkadaşlar emin olabilirsiniz ki bu süreç gerçekten de en kötüsü. O beklemek ya bişeyler daha bulaştıysa korkusu. Allah'a şükür ki her şey tertemiz çıktı.(Bu HVP illeti hariç) Ama kız arkıma ne diyeceğim, napıcam, nasıl reddedicem korkusu. Aldattım, Allah'ta belamı verdi gibi suçluluk duyguları vs.. Neyse yakıcaz onları dedi doktor. Çok araştırdım, yakılınca ne oluyor süreç nasıl işliyor vs ve bu arkadaşımızın yazını buldum. Uygulayıp, tavsiye eden arkadaşlardan da Allah razı olsun ki insanı denemeye teşvik ettiler. Düşünün ki doktor müdahalesinden bile önce buna başladım. YAKTIRMADIM."Yazılanları aynen uyguladım yalnız bende çok fazla ve çok küçük boyutlarda siğiller olduğu için gece yatarkan ki pamuk bantlama işini neredeyse sırılsıklam olmuş sirkeli pamuk tamponlarıyla yattım. Yani 3 ya da 5 tane değil çok fazlalaşmışlardı. Neyse kısa kesicem bugün 8.gündeyim ve şu an derim soyuluyo bazı kısımlar tahriş oldu ancak çok büyük kısmı döküldü. En büyük 3 tane yanyana vardı onların sonuncusu da küçüle küçüle bugün düştü. Etek bölgesinde çok sayıda vardı(sirkeden sonra daha iyi fark ediyosun fazlalığını, karardıklar ızaman) hepsi kabuk bağladı siyahlaştı. Kendini atıyolar. Yanmalara, acımlara boyun eğmeyin. Başta zaten olmuyo 2. 3. günden sonra çok acı veriyoor. Ben de hala deniyorum. VE KESİNLİKLE SÖYLEYEBİLİRİM Kİ BU TEDAVİ İŞE YARIYOR. ÇÖZÜYOR. Bundan 15 gün sonra tekrar yazıcam. Süreçe göre umarım tekrar etmez. Etse de pes etmek yok. Yarın da doktora gidip bu mucizevi şeyden bahsedicem, bakalım ne diyecek.

UNUTMAYIN, bunun ayıbı yok. Diğerleri gibi bu da bir hastalık ve siz adam öldürmediniz sadece çok ama çok sorumsuz biriyle(bilmiyosa bişey diyemeyiz) birlikte oldunuz ve istemeyerek kaptınız. Doktora gidin mutlaka, ama bu yol gerçekten tedavi ediyor. Yemin ederim :)

biraz maliyeti fazla dostum

biraz maliyeti fazla dostum

ŞÜKÜRLER OLSUN

Kardesim Allah senden razi olsun genital sigillerimden kurtulamadimbu tedavinin 4 gunundeyim hepsini dokmeye ve kurutmaya basladi.

Kardes penis koku ama gece

Kardes penis koku ama gece bantlarken yani penis kafasi disi heryere sirkeli pamugu bantlayabilirmiyiz ve sirkeyi surebilirmiyiz penis basi disinda cunku organ uzerinde bulunuyor dibnde degil yardimci olursan kardesim sevnirim

Bende ilk defa dün gece

Bende ilk defa dün gece uyguladım elma sirke formülünü ama inanılmaz ycan yaktı ve tahriş oldu ama bu arkadaşın değiği formülü devam etmeyeceğim anlamına gelmiyor tabiki kalpten inanıyorumki Allah'ın izni ile bu yöntemle kurtulacağım size deneyimlerimi yine aktaracağım.

Mucize

Allah siZden Razı olsun!!! Binlerce kez, milyonlarca kez!!! Sadece bir hafta oldu ve geçti.. İnşallah tekrarlamaz.bu siğiller kabusum olmuştu. Ama nasıl bir mucize bu Verdiğiniz formül! Herkes denesin, mutlaka... Bir sorum olacak, bayanlar için nasıl bir uygulama öneriyorsunuz? Saygılarımla..

inşallah geçer

benim 1.5 yıl civarı bu hpv denen virüs var ama hiç yayılmadı penisimin dip sol yanında 7 8 tane küçük hiç büyümeyen siğil var doktora gitmeye utandım ama geçen gün etek traşı olurken kesildi ve kanamaya başladı piskolojik olarak hiç etkilenmemiştim taki kesmemeye dikkat edene kadar.. 2 gündür nette araştırıyodum sizin yorumunuzu nasıl başardığınızı okudum. ve şuan itibari ile markete gidip malzemeleri alıcam ve uygulamaya başlıcam inşllah dediğiniz gibi geçer ve bu pis vürüsten kurtuluruz. allah herkese şifalar versin . SENDNDEN DE ALLAH RAZI OLSUN

hpv

Merhabalar üstat Cenabi yüce YARADANIM senden binlerce defa razi olsun. Bu illet virusten yillardir cektimi bir ALLAH birde ben bilirim. Yaktilar 2 veya 3 kez kestiler ama nafile en sonunda artik doktoro gitmekten biktim cikar yolu yoktur derken karsimda bu siteyi buldum. Bu sitede emegi gecenlerdende ALLAH razi olsun ki vesile oldular. Vermis oldunuz formulu sadece gece yatmadan once uygulama firsatim oluyor ve sanirim 4 kez uyguladim bugun ise sukurler olsun ALLAH'I ma ki önce ALLAH sonra verdin formulun sayesinde hpv pisliginden kurtuluyorum. Dokulmeye basladi ALLAH senden binlerce defa razi olsun sagolasin.

Allah razi olsun kardesim

Allah razi olsun kardesim

teşekkürler

arkadaşlar bu formül gerçekten işe yarıyor benim penisimn üzerinde de siğiller vardı yaktırmama rağmen tekrarladı bu formülü 1 aydır deniyorum şuan yok denecek kadar azaldı herkesin denemesini tavsiye ederim

peki normal sirke?

Mrb yurt disinda yasiyorum elma sirkesi bulamadim.bu islemi elma sirkesi degilde diger sirkeylede uygulayabiliyor muyuz
Tesekkurler

Adamın dibisin kardeş.. BU

Adamın dibisin kardeş.. BU UYGULAMAYI YAPIN BU ARKADAŞA DUA EDERSİNİZ..

bu işlemi uygulayan var mı ne

bu işlemi uygulayan var mı ne kadar işe yaradığı ile ilgili bilgi sahibi nereden olabilir?

Formülü denemeye başladım.

Yazınızı okudum bugun itibari ile tedaviye başladım. Aşamaları haftadan haftaya yazacagım. Bilgi için tekrar teşekkür ederim.

Oncelikle formulu yazan

Oncelikle formulu yazan arkadasa tesekkurlerimi sunuyorum
bende de sigil vardi formulu aynen uyguladim
bugun besinci gun ve aynen yazdigi gibi
once siyahlasti bugun siyahliklarda dustu
sadece uc dort tane kaldi. Dusenlerin yerlerinde
iz kalmadi. Iksirede devam edecegim ama kesin
virusten kurtuldugumu nasil anlarim bilmiyorum.
harika bir formul. Birde bayanlar icin nasil
uygulamak lazim onuda paylasirsaniz
minnettar kalacagim size.

Önemli

Siğiller gecti diye boşlamayin. Bu süreci 10-15 gün araliklarla bir iki ay surdurun. Beslenmenize cok onem verin. Bu illet cagimizin yeni bir vurusu ve hizla dunyaya yayilmakta . Uzmanlar bu vuruse cozum uretmeye devam etmekteler. Ama vurusun kana karismamasi sevindirici. Bu bir deri hastaligi mantar gibi bir sey . mantar hastaligi da hemen gitmez gebelde ayaklarda deri icersinde bulur ve surekli ayaklarinizi kasindirir. benim ayagimdaki mantar hastaligi 3-4 yilda gecti . askerde olmustu. Tavsitem şu eger sigil penis kokunde ise o cinsel iliskiye gireceginizde onu yok edin ve yok olsa bile o bolgeyi sargi bandiyla bantlayin ki karsinizdakine nuks etmesin. hastaligin mikrobunu icinize aliyorsunuz ve onlara barinak vermis oluyorsunuz. Kesinlikle degisik partnerle iliskileri bir kenara birakin. degisik partnerlerle birliktelik maalesef toplayacilik gorevi yapiyor. bobrek, mide, girtlak hastaliklari ve ilerde kanser hastaliklari nuks etmeye basliyor. hpv nin size bir ders oldugunu ve artik akillandiginizi dusunun.

abicim öncelikle allah senden

abicim öncelikle allah senden razı olsun.simdi size yazıyorum fakat ne zaman cevap gelir bilmiyorum.insallah kısa zamanda gelir : ( bendede bu hastalık bassladı ve cok korku sardi beni, hala yaktırmadım, acaba sizin söylediginiz uygulamayı yapsam bende kurtulabilrmiyim.yoksa önce yakıtırıp tekrar cıkarsamı bu uygulamayı yapiyim, abi yardım edersen bana cok sevinirim

Aldara krem kullanıyorum.

Aldara krem kullanıyorum. Onun etkisi nedir. bu söylediğiniz formülle beraber kullanılabilir mi.

BİLGİ

İLETİŞİM BİLGİNİZ VARMI SİZE BİŞEY DANIŞICAM

Ben verrutrol kullanıyorum.

Ben verrutrol kullanıyorum. Geççici iyileşme sağladı ... tekrar çıkmasının sebebi erkeken bıraktığım için diye düşünüyorum... şimdi yeniden başladım kullanmaya... gizlemem kolay oluyor... odamda rahatlıkla uygulayabiliyorum... ama biraz acıya dayanıklı olmalısın ... bide çok fazla yayılmış ise bence bi cildiye doktoruna göster... okadar kızlarla beraber oldun utanmadında tedavidemi utanacan ... bende senin gibi düşndüm önceleri sontra böyle yendim kendimi.. gitmezsen çok sıkınıt...

Merhaba

Merhaba arkadaşlar sanırım bendede siğil var bende bi kaç hatunla oldum ama toplu değil tek tek olmuşdum birinden mi bulaşdı tam olarak bilmiyorum ama ben doktara gittim 2 tane biri siğil dedi yakalım bunlari dedi cildiyeci'de bunlar sigil değil dedi ama kafam karıştı sivilcede değil onu biliyorum patlamadı cünkü ucunda intihap filanda cıkmadı bana bi arkadaş verrutol kullan biraz gecirir dedi bende kullandım oda saglıkcı bi iki tanesini gecirdi ama bilmiyorum yani bende ne yapsam ya yaktırmak istemiyorum çünkü iz kalıyormuş laser tedavisimi uygulatsam bende ne yapsam kesin bir gecme gibi cözüm varmı birde arkadaşlar benden size dost tavsiyeyesi Prevarzatif kullanmadan sakın bir hatun'la birlikde olmayin cok güvendiginiz biri olsa bile

Merhaba Arkadaşlar; Amacım

Merhaba Arkadaşlar;
Amacım sadece dertlilere yardımcı olmak,öncelikle kendimden başlayarak çözüm sunacağım.
bende 1 tane genetik bölge siğili var idi biraz büyüdü sonra kanadı ve yayılmaya başladı 3 ayda 10 un üzerine çıktı , problemi olanlar gibi kara kara düşünürken yeğenimin tavsiyesiyle bir çözüm buldum. bana kücük bir kavanozda yarısı kudret narı püresi üstü zeytin yağı dolusu bir kavanoz gönderdi.(Zeytinyağlı kudret narı)

kulak çırpısı ile akşamları yatarken 5-6 gün kullandım eser kalmadı tam bir mucize.

bu yorumları okumak ve yardımcı olmak için girdim çünkü sorunum varken hep okuyup care arıyordum

Şimdiden geçmiş olsun..

hbv

ben yaktırdım hıcbırşey olmuyor ama hep tekrarlıyor kesın cozumu yok naletın verrutor da bır yere kadar yardım edıyor anlıcan cıktıkca gıt yaktır aletin okadar yakışıklı olmasına dıkkat etme :))))

cevap verirseniz sevinirim

Ben yaklaşık 16-17 yaşlarımda çoklu kızlarla cinsel ilişkilerde bulundum ve şu anda özellikle penisimin etrafında yukarıdada belirtildiği gibi küçük siğiller bulunuyor ve ayriyetende yumurtalıklarımı taşıyan torbadada çok fazla sayıda siğil bulunuyor şuanda gerçekten doktora gitmekten utanıyorum sizce ne yapmalıyım çünkü çok araştırdım ve kanserede yol açabiliyormuş ve bunu başkalarını duymasınıda istemiyorum acaba hastaneye gittikten sonra tedavi süresi ne kadardır başkalarından saklama olanağım varmı yada şöyle söyliyeyim evdeki ortamdan saklayabilirmiyim çok ağır bir tedavimi ? cevap verirseniz sevinirim .

tedavisi cok kolay herkesten

tedavisi cok kolay herkesten saklayabilirsin.hastaneye gideceksin doktor muayene edecek.muhtemelen sana lazer tedavisi uygulanacak sigil sayısı fazla oldugu icin.lazerle sigilleri tek tek yakıyorlar.once narkoz verıyorlar agrı sızı hiç duymuyorsun 1 gunde bitiyor bu işlem.ucretı de su anda ozel hastanade 300 u buluyor.ama ozele gitmeni tavsıye edrım.işlem bittıkten 10 gun sonra kontrole gidersın.sunnetlı hastalarda kanser yapmıyor korkma ama ilerde eşine 100 de 100 bulaşack o yuzden esıne rahim agzı kanserı aşısı yaptırman gerekıyor yok eşin kanser olabilir.ayrıca bu virus sende omur boyu kalabilir stress sıkıntı moral bozuklugu yaptıgın anlarda patlak verebilir sigıller.gecmiş olsun

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <center> <big> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <font> <img> <b> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar