Ensefalomyelit Nedir?

Klinik Bulgular : Ensefalitler mortalitesi yüksek olan infeksiyonlardır. Genellikle meningeal infeksiyonunda iştirak etmesiyle meningoensefalit, omuriliğin iştirak etmesiyle de meningoensefalomyelit gibi klinik tablolara sık rastlanır. İnfeksiyon belirgin olarak başağrısı, ense sertliği ve BOS’da lökosit artması ile karakterize meningeal irritasyonun belirti ve bulgularıyla kendini gösterir. Beyin ve medulla spinalisdeki infeksiyonun lokalizasyonuna göre mental ve sinirsel semptom ve bulgular ön plandadır. Bazen nörolojik tablo oluşmadan psikotik davranış bozukluklarıyla ortaya çıkabilir.

Tanı : EEG’de fokal anormalliklere % 80 oranında rastlanır. Beyin tomografisinde ilk 5 gün içinde büyük oranda normal bulgulara rastlandığı için serebral MR görüntüleme fokal infeksiyonu saptamada en duyarlı yöntemdir.
Postvaksinal ve postinfeksiyoz ensefalomyelitlerde MR’da demiyelizasyonla ilişkili bulgular saptanır.

Lab. : Kan sayımında lökositler genellikle normaldir veya hafif bir lökositoz - lökopeni görülebilir. Esas olarak BOS incelemesi tanıda yardımcıdır. Viral ensefalomyelit de BOS’da hücre sayısı 10-200/ milimetreküp arasında değişir. Hastalığın erken döneminde polimorfonükler, daha sonra ise mononükleer hücreler hakimdir. Amip, Nocordia, Aktinomiçes, candida ve Aspergillos nedeniyle oluşan menogensefalitde de polimorfonükleer lökositler hakimdir. HSV’ye bağlı ensefalitde ise BOS’da eritrosit görülmesi tanıya yardımcıdır.

Ayırıcı tanı : BOS değerleri menenjitlerde görülen değişikliklere benzerdir ve ayırıcı tanıda ilk akla gelmelidir.

Tedavi : Epidemik viral ensefalomiyelitde tedavi semptomatiktir. HSV ensefalitinde ise tedavide en seçkin ilaç asiklovirdir. 30 mg/ kg/ günlük doz üçe bölünerek intravenöz infüzyonla uygulanır. Ensefalitlere mortalite yüksektir. Yaşayan hastalarda ise sekel sıklıkla görülür.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <center> <big> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <font> <img> <b> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar